בניין 512

קומה
04

דירה מס' 9

3 חדרים

שטח דירה: 94,42 מ"ר

שטח מרפסת: 33,00 מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר

דירה מס' 10

3 חדרים

שטח דירה: 94,54 מ"ר

שטח מרפסת: 23,63 מ"ר

מספר חניות: 1

נמכר
קומה
03

דירה מס' 7

5 חדרים

שטח דירה: 116,66 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

שטח מחסן: 12,70 מ"ר

נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

שטח דירה: 106,59 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

שטח מחסן: 12,50 מ"ר

נמכר
קומה
02

דירה מס' 5

5 חדרים

שטח דירה: 116,66 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר

דירה מס' 6

4 חדרים

שטח דירה: 106,59 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר
קומה
01

דירה מס' 3

5 חדרים

שטח דירה: 116,66 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

שטח דירה: 106,59 מ"ר

שטח מרפסת: 13,93 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר
קומה
0

דירה מס' 1

5 חדרים

שטח דירה: 116,71 מ"ר

שטח גינה: 80,34 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר

דירה מס' 2

4 חדרים

שטח דירה: 106,45 מ"ר

שטח גינה: 82,55 מ"ר

מספר חניות: 2

נמכר

המחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש פברואר 2020 מדד 114.9 נק', המחירים עלולים להשתנות ע"פ מדד תשומות הבניה העדכני. אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.